logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park09-map

ที่ตั้ง

ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน


พื้นที่

59 – 0 – 36 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 26 95 150 554

กลับด้านบน

ความเป็นมา

พื้นที่เดิมของสวนกีฬารามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะและโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของสำนักรักษาความสะอาด (ปัจจุบันคือสำนักสิ่งแวดล้อม) หลังจากที่งดทิ้งขยะแล้วจึงได้นำดินมาถมกลบที่ทิ้งขยะในพื้นที่ 32 ไร่ ต่อมาในปี 2532 สำนักงานสวนสาธารณะได้เข้าทำการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีลักษณะเป็นสวนป่า และปลูกเพิ่มเติมอีกครั้งตามโครงการปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 หลังจากนั้น กรุงเทพมหานครได้ยกเลิกโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีบริเวณพื้นที่อีก 27 ไร่ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬา ในปี 2543 และเปิดให้บริการอย่างทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

 1. สวนภูเขา จัดภูมิทัศน์สร้างสภาพแวดล้อมเป็นสวนป่าเขียวชอุ่มด้วยพืชพรรณ ทั้งนี้ได้จัดสร้างเส้นทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย เส้นทางจักรยาน ตัดผ่านเนินเขาที่แวดล้อมด้วยสวนป่า เพิ่มบรรยากาศธรรมชาติซึ่งมีรายละเอียดสะดุดตาเพิ่มความน่าสนใจให้กิจกรรมการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

 2. ลานกีฬา พื้นที่นันทนาการบนพื้นที่ราบกว้าง จัดสร้างเป็นลานกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับกีฬาหลากหลายประเภท อาทิ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ สระว่ายน้ำ ฯลฯ

กลับด้านบน

แผนผังสวนกีฬารามอินทรา

park09-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ