logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park10-map

ที่ตั้ง

ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง


พื้นที่

15 – 2 – 74 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • ถนนวิภาวดี – รังสิต สาย 29 ปอ.29 59 187 356 ปอ.510 ปอ.538 ปอ.555 ปอ.554 ลงป้ายวัดดอนเมือง จากนั้นต่อรถสองแถววัดไผ่เขียว

กลับด้านบน

ความเป็นมา

ดิมสวนสาธารณะแห่งนี้ คือ สวนป่าสีกัน สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับมอบจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 และได้ปรับปรุงสวนป่าสีกันให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ เปิดให้บริการเมื่อวันที่13 มิถุนายน 2548 โดยได้รับพระราชทานชื่อ “รมณีย์ทุ่งสีกัน” จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีความหมายว่า สวนที่ให้ความรื่นรมย์ใจประจำทุ่งสีกัน

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

เป็นสวนอเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาล้อมรอบด้วยอัฒจันทร์กลางแจ้งและสะพานไม้ยาวที่ทอดตัวขนานริมน้ำ เผยให้เห็นถึงความร่มรื่นภายในสวนแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพื้นที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทางเดิน-วิ่ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ศาลาพักผ่อน ห้องสมุดรวมถึงลานอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุดพักผ่อน และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ

กลับด้านบน

แผนผังสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

park10-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ