logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park14-map

ที่ตั้ง

ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก


พื้นที่

35 – 2 – 0 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 20.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • ถนนเชื่อมสัมพันธ์ สาย 131

กลับด้านบน

ความเป็นมา

ที่ดินบริเวณนี้เดิมใช้เป็นสถานที่เลี้ยงไก่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ต่อมาโอนให้กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าของพื้นที่เข้าพัฒนาพื้นที่รกร้างแห่งนี้สร้างเป็นสวนหนองจอก น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 โดยใช้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนของประชาชนท้องถิ่นและใกล้เคียง รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน และใช้จัดงานเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ สวนหนองจอกเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 ต่อมามอบให้กองสวนสาธารณะดูแลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 เป็นต้นมา

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

สวนหนองจอก โดดเด่นด้วยลักษณะของ “สวนไทรงาม” ซึ่งได้จัดภูมิทัศน์เป็นแนวต้นไทรที่มีทรงพุ่มงดงามยาวขนานตลอดแนวถนนหลักของสวน กลายเป็นเอกลักษณ์ของสวนด้วยความสง่างามของพันธุ์ไม้ชนิดนี้ ภายในสวนตกแต่งด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ปลูกบัวหลากสี มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดแหวกว่ายให้ชมเพลินตา ทำให้กิจกรรมให้อาหารปลา กลายเป็นที่นิยมในหมู่เด็ก ๆ มีทางเดินลัดเลาะไปตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณเพื่อชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหรือเพื่อวิ่งออกกำลังกายและจัดให้มีศาลาพักผ่อนไว้หลบร้อน ชมวิวทิวทัศน์กระจายตามจุด


 1. เวทีกลางแจ้ง ใช้เพื่อกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เพิ่มบทบาทให้สวนสาธารณะ เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชน

 2. สนามกีฬา ให้บริการแก่ประชาชนที่ชื่นชมการเล่นกีฬาออกกำลังกายแต่บริเวณบ้านมีที่จำกัด ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล

กลับด้านบน

แผนผังสวนหนองจอก

park14-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ