logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park15-map

ที่ตั้ง

เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม


พื้นที่

29 – 0 – 0 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • ฝั่งพระนคร สาย 22 89 205

กลับด้านบน

ความเป็นมา

สวนสาธารณะแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบที่ดิน และส่วนประกอบอื่นในบริเวณเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวม 52 ไร่ ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ได้รับพระราชทานชื่อว่า “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา”

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการออกแบบอย่างน่าสนใจสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการนำปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้ามาเป็นองค์ประกอบของสวนได้อย่างลงตัวในลักษณะ Waterfront park ภาพรวมของสวน แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวกั้นกลางตามธรรมชาติช่วยเพิ่มทิวทัศน์ที่งดงาม จึงกลายเป็นจุดชมวิวธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีเสน่ห์ในแบบโลกตะวันออก ซึ่งพื้นที่บางส่วนความเจริญทางวัตถุยังเอื้อมไม่ถึง บริเวณริมน้ำของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จัดไว้เพื่อการพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติที่ผ่อนคลาย สงบนิ่ง ท่ามกลางความร่มรื่น งดงามของพันธุ์ไม้เขียวชอุ่ม และสายลมเย็นพัดพากลิ่นไอธรรมชาติที่สดชื่นสร้างความรู้สึกในการกลับเข้าสู่ธรรมชาติที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริงของชีวิตคนเมืองปัจจุบัน


ฝั่งพระนคร (พื้นที่ 29 ไร่)

สวนฯ ฝั่งพระนครได้รับการออกแบบ โดยนำปรากฏการณ์น้ำขึ้น – น้ำลงในธรรมชาติใกล้ตัว มานำเสนอภายในสวนสาธารณะ สอดคล้องกับแนวคิด “สวนสุนทรีย์วิถีไทย” เพราะวิถีชีวิตของชาวไทยนับแต่อดีตกาลมักเกี่ยวพันกับสายน้ำอย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าการคมนาคมขนส่งหรือการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นประเด็นการกลับสู่ธรรมชาติเพื่อสัมผัส ชื่นชมความงดงามของสายน้ำด้วยความสุนทรีย์และเรียนรู้ถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติเบื้องต้นใกล้ตัว จึงเป็นลักษณะเด่นและแนวคิดที่สอดแทรกในสวนสาธารณะแห่งนี้รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการรักษา และปกป้องสายน้ำ ซึ่งเป็นของขวัญทรงคุณค่าที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์อีกด้วยสำหรับจุดที่น่าสนใจของสวนฯ ฝั่งพระนคร เช่น


 1. กำแพงราชสดุดีมหาราชา แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์และพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในด้านต่าง ๆ

 2. ศาลาดนตรีไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้พักผ่อน ชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำ และบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญ

 3. ประติมากรรม ตั้งประดับอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในสวนส่วนใหญ่เป็นที่ระลึกในการก่อสร้างสะพานพระราม 9

 4. จุดชมวิว บริเวณชายน้ำถูกจัดสรรไว้เป็นทางเดินริมน้ำ ชมความงามของสายน้ำในมุมมองที่มีองค์ประกอบภาพเป็นผลงานสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ ที่อยู่คู่แม่น้ำเจ้าพระยา นั่นคือ สะพานแขวน หรือสะพานพระราม 9 เป็นจุดที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสงบ ร่มเย็น และงดงามเป็นพิเศษในยามเช้าตรู่ และยามเย็น

ฝั่งธนบุรี (อยู่ในความดูแลของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว)

สวนฯ ฝั่งธนบุรีจัดให้มีความโดดเด่นในด้านลานกีฬา และเป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในตอนเย็นหลังเลิกงานจะพบกลุ่มผู้ใช้บริการจากหลากอาชีพในละแวกใกล้เคียงมาออกกำลังกายจำนวนมากภายในสวนฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการไว้ให้บริการ เช่น


 1. ศูนย์นันทนาการชุมชนสะพานพระราม 9 ให้บริการจัดกิจกรรมนันทนาการ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิค ศูนย์ฯเปิดบริการทุกวันเวลา 05.00–21.00 น.

 2. ลานกีฬา จัดไว้สำหรับการเล่นกีฬากลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ

 3. จุดชมวิว พื้นที่ติดแม่น้ำของสวนฯ เป็นจุดพักผ่อนชมทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะการเฝ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าของฤดูหนาว ดูจะเป็นภาพประทับใจแก่ผู้มาเยือนที่หาชมไม่ได้ง่ายนักในเมืองใหญ่ที่สับสนวุ่นวาย จุดนี้จะมองเห็นสวนฯ ฝั่งพระนครที่อยู่ตรงข้ามได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมริมน้ำในเทศกาลสำคัญ เช่น ลอยกระทง

กลับด้านบน

แผนผังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

park15-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ