logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park17-map

ที่ตั้ง

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 (ประดู่ลาย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ


พื้นที่

38 – 3 – 46 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • ถนนศรีนครินทร์ สาย 133 145 206 207 1013 ปอ.145 ปอ.206 ปอ.207 ปอ.537
 • ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สาย ปอ.11 ปอ.206

กลับด้านบน

ความเป็นมา

สวนแห่งนี้สร้างบนที่ดินซึ่งจัดซื้อไว้ในสมัยนายชำนาญ ยุวบูรณ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหลังสวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตสวนหลวง พื้นที่ส่วนหนึ่งถูกประชาชนบุกรุกเข้าไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยดังนั้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำที่สาธารณะเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงได้ริเริ่มพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวขึ้น โดยได้จัดสรรพื้นที่จำนวน 9.8 ไร่ เป็นเคหะชุมชน เพื่อรองรับชุมชนร่วมใจพัฒนาเดิม และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งทำเป็นสวนสาธารณะ จำนวน 38 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามปกติแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับพัฒนาจิตใจและอารมณ์ โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2545 และได้จัดพิธีบูชาฤกษ์ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 และได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่โดยการก่อสร้างองค์ประกอบหลักของสวน อันได้แก่ ขุดสระน้ำพร้อมเขื่อนกั้นดิน สร้างถนน สะพาน เรือนเพาะชำ ศาลาพักผ่อน ป้ายชื่อสวน พร้อมติดตั้งระบบน้ำ-ไฟฟ้า ภายในสวน ส่วนระยะที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ส่วนที่เหลือ และก่อสร้างอาคาร และลานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อาทิ อาคารปฏิบัติธรรม ลานสมาธิ กำแพงพุทธประวัติ สวนปริศนาธรรม อาคารที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม และอื่นๆ

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

การออกแบบสวนสาธารณะแห่งนี้ มุ่งหวังให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีธรรมะเป็นเครื่องชี้นำและโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความสงบ แต่ในขณะเดียวกันก็มิได้ตัดขาดจากชุมชนภายนอก การออกแบบจึงแบ่งพื้นที่สวนออกเป็น 3 Zone ตามลำดับการเข้าถึงโดยมีสระน้ำเป็นตัวแบ่งพื้นที่และมีสะพานเชื่อมโยงทุก Zone เข้าด้วยกัน ส่วนแห่งนี้จึงนับเป็นส่วนแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการออกแบบสวน พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงหลักธรรมได้ง่ายๆ กับประติมากรรมที่แฝงด้วยหลักธรรมและปริศนาธรรม นอกจากนี้ยังพื้นที่ในการปฏิบัติธรรม อาคารปฏิบัติธรรม อาคารที่พัก และแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ภายใต้ความร่มรื่นของไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ สาละ หรือไทร เป็นต้น สวนแห่งนี้จึงเป็นสวนแห่งธรรมะที่ทุกคนสามารถเข้าไปพักผ่อนจิตใจสัมผัสกลิ่นอายแห่งธรรม กลิ่นอายแห่งธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติก็คือธรรม ธรรมก็คือธรรมชาติ ธรรมจึงอยู่รอบๆตัวนี่เอง

กลับด้านบน

แผนผังสวนวนธรรม

park17-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ