logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park18-map

ที่ตั้ง

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ


พื้นที่

20 – 0 – 49 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 1014 รถตู้สาย ต.48/1 รถสองแถว สาย 1141

กลับด้านบน

ความเป็นมา

กรุงเทพมหานครได้รับมอบที่ดินพื้นที่ 20 ไร่ 49 ตารางวา จากคณะกรรมการจัดสรรสงเคราะห์ที่ดินแก่ข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2543 และดูแลรักษาเรื่อยมา จนกระทั่ง ในปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะมหาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่า “สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร”

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธรเป็นสวนที่อยู่ท่ามกลางชุมชนมหาดไทยและใกล้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 จึงถูกออกแบบให้สามารถรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการโดยรอบ ด้วยทางเดิน – วิ่ง ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น และลานอเนกประสงค์ ท่ามกลางความร่มรื่น เขียวขจี และสวยงามของพรรณไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีบึงน้ำขนาดใหญ่ ที่ช่วยช่วยเพิ่มบรรยากาศให้เย็นสบายในการพักผ่อนอีกด้วย

กลับด้านบน

แผนผังสวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

park18-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ