logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park19-map

ที่ตั้ง

ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา


พื้นที่

51 – 0 – 0 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 91ก 165

กลับด้านบน

ความเป็นมา

กรุงเทพมหานครเช่าพื้นที่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพฤกษศาสตร์ กรุงเทพฯ จำนวน 110 ไร่ โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี คิดอัตราค่าเช่าทั้งสิ้น 100.-บาท และได้ทำสัญญาเช่าพร้อมทั้งจดทะเบียนที่ดินในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 สำนักสิ่งแวดล้อมได้เข้าดำเนินการปรับปรุงเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์กลางประกอบกิจกรรมของประชาชนฝั่งธนบุรี เสมือนเป็นสนามหลวงแห่งที่ 2 โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่เป็นตลาดนัดธนบุรี จำนวน 40 ไร่ ส่วนที่ 2 ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ จำนวน 51 ไร่ และสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ ให้เป็นศูนย์เยาวชนทวีวนารมย์ ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 16 ไร่ ใช้เป็นที่ทำการฝ่ายอำนวยการตลาดนัดและศูนย์ไอที และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2548

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในจึงมีองค์ประกอบสวนที่หลากหลายเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน อาทิ ลานศิลปะ ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ สนามบาสเกตบอล และทางเดิน – วิ่ง นอกจากนี้ภายในสวนยังมีสะพานเชื่อมต่อไปยังสวนมะพร้าว ซึ่งยังคงบรรยากาศความร่มรื่นเดิมไว้ทุกประการ อีกทั้งยังได้เพิ่มทางเดินและเก้าอี้นั่งพักผ่อนสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการอีกด้วย

กลับด้านบน

แผนผังสวนทวีวนารมย์

park19-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ