logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park22-map

ที่ตั้ง

ถนนทหาร เขตดุสิต


พื้นที่

10 – 0 – 0 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 3 30 32 64 117 ปอ.32 ปอ.64

กลับด้านบน

ความเป็นมา

สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ การกีฬาแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบกรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยใช้ที่ราชพัสดุซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งขององค์การทอผ้าที่เลิกกิจการแล้วของกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้มอบให้กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2542 สำนักงานสวนสาธารณะจึงได้เข้าทำการปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2546 พร้อมทั้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2548

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

ถึงแม้จะมีพื้นที่เพียง 10ไร่ แต่สวนแห่งนี้ก็ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะต่างๆที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เด็กเกียกกาย ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภาพจิตรกรรมการบริหารร่างกายจำนวน 16 ท่า ซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนการบริหารร่างกายท่าต่างๆ เป็นรูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ พร้อมทั้งมีพื้นที่ว่างในการบริหารร่างกายอย่างเพียงพอ หลังจากอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปออกกำลังกายได้ที่สวนสุขภาพ ซึ่งมีคำอธิบายวิธีการเล่นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกกำลังกายในท่าต่างๆ ทำให้เราสามารถที่จะเลือกบริหารกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆได้ สนามเด็กเล่น เป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะเพิ่มและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางสติปัญญาและพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายแก่เด็กๆ และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือความสวยงามและความร่มรื่นของสวนที่เกิดจากศิลปะในการจัดสวน ไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้า ไม้คลุมดิน ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น หรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ภายในสวน

กลับด้านบน

แผนผังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

park22-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ