logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

park23-map

ที่ตั้ง

บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม เขตห้วยขวาง


พื้นที่

14 – 0 – 0 ไร่


เวลาเปิดให้บริการ

05.00 – 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

 • สาย 137 168

กลับด้านบน

ความเป็นมา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณต่างระดับถนนพระรามที่ 9 ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่กับกรุงเทพมหานครจัดทำเป็นสวนสาธารณะ และได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เจ็ดล้านสองแสนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้คงรูปแบบโครงการปลูกไม้มงคลประจำ 76 จังหวัดเอาไว้

กลับด้านบน

องค์ประกอบสวน

สวนพรรณภิรมย์เป็นสวนสาธารณะที่นำการจัดสวนแนวตั้งมาเป็นองค์ประกอบสวนได้อย่างชัดเจน โดยใช้เสาทางด่วนเป็นพื้นที่จัดสวนเพื่อลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้าง อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นภายในสวนยังมีการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ได้ศึกษากันด้วย รวมทั้งยังมีสนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ อุปกรณ์ออกกำลังกายและยังมีลานนวดฝ่าเท้า ซึ่งทุกพื้นที่ภายในสวนพรรณภิรมย์พร้อมให้บริการสำหรับผู้รักการออกกำลังกายและรักสุขภาพจะได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงาน รวมทั้งยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย

กลับด้านบน

แผนผังสวนพรรณภิรมย์

park23-map

กลับด้านบน

ภาพบรรยากาศ

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ