logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

head-vegetation
ชื่อพันธุ์ไม้

กระดังงาไทย


พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถพบได้ในสวนรมณีนาถ สวนสราญรมย์ สวนหลวงร.๙ สวนสันติภาพ สวนจตุจักร สวนธนบุรีรมย์ สวนลุมพินี อุทยานเบญจสิริ
ชื่ออื่น กระดังงาใบใหญ่ สะบันงา สะบันงาต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. odorata
ชื่อสามัญ Perfume Tree, Cananga
วงศ์ ANNONACEAE
รายละเอียด ไม้ต้นสูง 8-15 เมตร ลำต้น ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดรูปกรวย แตกกิ่งเกือบตั้งฉากกับ ลำต้น ปลายกิ่งลู่ลง ใบ ใบเดี่ยว ออกสลับ เป็นรูปรี หรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก ออกเป็นกลุ่มตามกิ่ง กลีบดอกอ่อนนุ่ม เรียวยาวและบิด มี 6 กลีบ ดอกอ่อนมีสีเขียว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลิ่นหอมแรง ผล เป็นผลกลุ่ม ผลย่อย รูปยาวรี เมื่อแก่สีดำ เมล็ด 4-5 เมล็ด เมล็ดกลมแบน
นิเวศวิทยา มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของอินเดีย ชวา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และหมู่เกาะแปซิฟิก เป็นไม้ที่พบทั่วไปในเขตร้อน
ออกดอก ตลอดปี
ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ดหรือกิ่งตอน
ประโยชน์ เป็นสมุนไพรแก้ลม บำรุงเลือด ยาขับปัสสาวะ เปลือกใช้ทำเชือก ดอกแก่นำมาทำน้ำหอม
อ้างอิง -

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ