logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

head-vegetation
ชื่อพันธุ์ไม้

จันทน์กะพ้อ


พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถพบได้ในสวนหลวงร.๙ สวนรมณีนาถ สวนลุมพินี
ชื่ออื่น เขี้ยวงูเขา จันทน์พ้อ จันพอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica diospyroides Symington
ชื่อสามัญ -
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE
รายละเอียด จันทน์กะพ้อเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอด เป็นพุ่มกลมหรือแผ่กว้าง ลำต้นค่อนข้างตรง แตกกิ่งต่ำ เปลือกเรียบสีน้ำตาลอมเทาถึง สีเทาคล้ำ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบแหลมหรือ มน โคนใบมนหรือสอบและเบี้ยวเล็กน้อย ผิวใบเกลี้ยงสีเขียวอ่อน แผ่นใบหนาคล้าย แผ่นหนัง ขอบใบเรียบ ดอกมีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ และปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก มีขนปกคลุม กลีบดอกเวียนกันเป็นรูปกังหัน มี 5 แฉก ผลแห้งเปลือกแข็ง มีเมล็ดเดียว ทรงกลม มักจะแตกอ้าเป็น3 เสี่ยง มีขนสีน้ำตาล กลีบผลรูปสามเหลี่ยมสั้นกว่าความยาวตัวผล ขอบกลีบพับจีบตามยาว เมล็ดรูปไข่ปลายแหลม ติดผลเดือนมีนาคม-เมษายน
นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบทางภาคใต้
ออกดอก เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
ขยายพันธุ์ -
ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้แก้ลมวิงเวียน ขับลม แก้เสมหะและแก้ สันนิบาต การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เนื่องจากมีดอกหอม ควรปลูกด้านทิศตะวันออกที่มีไม้ ใหญ่
อ้างอิง -

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ