logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

head-vegetation
ชื่อพันธุ์ไม้

ตีนเป็ดน้ำ


พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถพบได้ในสวนพระนคร สวนธนบุรีรมย์ สวนลุมพินี สวนหลวงร.๙ สวนสันติภาพ สวนจตุจักร สวนสมเด็จฯ
ชื่ออื่น ตีนเป็ดทะเลตุม มะตะกอ สั่งลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerbera odollam Gaertn.
ชื่อสามัญ -
วงศ์ APOCYNACEAE
รายละเอียด ไม้ต้น สูงประมาณ 15 เมตร ลำต้น ทรงร่ม มักแตกกิ่งต่ำ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยวออกเรียงสลับเป็นวงๆ เป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ใบมัน รูปไข่กลับแกมใบหอก โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ดอก สีขาว ใจกลางดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีหลายดอก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบรองดอก 5 กลีบ ผล ค่อนข้างกลม สีเขียว เมื่อสุกสีแดง เป็นมัน นิเวศวิทยา ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด และกิ่งตอน
นิเวศวิทยา มีถิ่นกำเนิดจากอินเดีย ศรีลังกาจนถึงอินโดนีเซีย พบขึ้นทั่วไปตามป่าชายหาด ชอบขึ้นตามที่ริมแม่น้ำลำคลอง และที่ลุ่มซึ่งน้ำท่วมถึงทั่วๆ ไป
ออกดอก ตลอดปี
ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด และกิ่งตอน
ประโยชน์ ใบใช้แก้หวัด กลากเกลื้อน เมล็ดใช้เบื่อปลา เปลือกต้นใช้แก้ไข้ ผลมีพิษทำให้เกิดอาหารระคายเคือง เมล็ดทำไม้ประดับแห้ง
อ้างอิง -

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ