logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

head-vegetation
ชื่อพันธุ์ไม้

ปีบทอง


พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถได้ในสวนสมเด็จฯ สวนหลวงร.๙ สวนวชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวนธนบุรีรมย์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ชื่ออื่น จางจืด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Radermachera hainanensis Merr.
ชื่อสามัญ -
วงศ์ BIGNONIACEAE
รายละเอียด ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดเป็นรูปกรวย โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกสีน้ำตาลอ่อน แตกล่อนเป็นแผ่นบางขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น เรียงตรงข้าม.ใบย่อยรูปรีแกมใบหอก หรือรูปไข่แกมใบหอกหรือขอบขนานแกมใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่มหรือเบี้ยว แผ่นใบบาง ขอบใบจักห่างและเป็นคลื่น ดอกรูปแตรมีสีส้มปนเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก แยกแขนงสั้นๆ หรือคล้ายช่อกระจะตามปลายกิ่งหรือใกล้ปลายกิ่งหรือตามลำต้น กลีบเลี้ยงสีเขียวเป็นมัน โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปกรวยปลายแยก กลีบดอกโคนเชื่อมกันปลายแยก 5 แฉก เกสรเพศผู้ 4 อัน ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอกเรียวยาวสีน้ำตาล เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีกบาง
นิเวศวิทยา ขึ้นตามธรรมชาตบนเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นทางภาคเหนือและ ชอบขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบเขา
ออกดอก เดือนมกราคม-เมษายน ผลัดใบก่อนออกดอก
ขยายพันธุ์ เมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่งหรือหน่อ
ประโยชน์ ปลูกประดับ
อ้างอิง -

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ