logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

head-vegetation
ชื่อพันธุ์ไม้

เหลืองอินเดีย


พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถพบได้ในสวนหลวงร.๙
ชื่ออื่น -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson
ชื่อสามัญ Golden Tree, Yellow Pui
วงศ์ BIGNONIACEAE
รายละเอียด ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5-20 เมตร ลำต้น เรือนยอดรูปร่างไม่แน่นอน เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อย 5 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน หรือรูปขอบขนาน ปลายใบ เรียวแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบมน ใบอ่อนมีขนนุ่ม ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อละ 3-10 ดอก กลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีน้ำตาลมีขน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดรูปแตร ปลายแยก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 โคนก้านมีขน ขยายพันธุ์ ด้วยการตอน
นิเวศวิทยา มีถิ่นกำเนิดในแถบเม็กซิโกตอนเหนือถึงเวเนซูเอล่า
ออกดอก เดือนมีนาคม-เมษายน
ขยายพันธุ์ ด้วยการตอน
ประโยชน์ ปลูกประดับ
อ้างอิง -

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ