logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

head-vegetation
ชื่อพันธุ์ไม้

แก้วเจ้าจอม


พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถพบได้ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนหลวง ร.๙ สวน-สราญรมย์ อุทยานเบญจสิริ สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร สวนธนบุรีรมย์ สวนพระนคร สวน-จตุจักร สวนรมณีนาถ
ชื่ออื่น -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Guaiacum officinale L.
ชื่อสามัญ Lignum Vitae
วงศ์ ZYGOPHYLLACEAE
รายละเอียด ไม้ต้นสูง 10-15 เมตร เรือนยอดทรงกลม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่กลับหรือรูปรี ปลายใบมน โคนสอบ ดอกมีสีฟ้าคราม หรือม่วง ออกเป็นกระจุกตามซอใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านเกสรมีสีฟ้า อับเรณูสีเหลือง ผลรูปเกือบกลม แป้น
นิเวศวิทยา มีถิ่นกำเนิดหมู่เกาะเวสต์อินดีส
ออกดอก เดือนสิงหาคม - ตุลาคม
ขยายพันธุ์ เมล็ด ตอนกิ่ง
ประโยชน์ ปลูกประดับ
อ้างอิง -

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ