logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

head-vegetation
ชื่อพันธุ์ไม้

แคนา


พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถพบได้ในสวนหลวงร.๙ สวนวชิรเบญจทัศ สวนสันติภาพ สวน-หนองจอก สวนทวีวนารมย์ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
ชื่ออื่น แคขาว แคทราย แคป่า แคฝอย แคยาย แคอาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichandrone serrulata (DC.)Seem.
ชื่อสามัญ -
วงศ์ BIGNONIACEAE
รายละเอียด ไม้ต้นสูงถึง 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลอมเทาเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้ามใบย่อยรูปรีหรือรูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายใบแหลมถึงยาวคล้ายหาง โคนใบสอบและเบี้ยว แผ่นใบบาง ขอบใบจัก ดอกมีสีขาวออกเป็นช่อกระจะ 3-7 ดอก/ช่อ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็นกาบรองดอก กลีบดอกโคนเชื่อมกัน ปลายแยก 5 แฉก รูปแตร กลีบดอกย่น ผลเป็นฝักแห้ง รูปขอบขนาน บิดไปมา เมล็ดจำนวนมาก บางและมีปีก
นิเวศวิทยา พบได้ในป่าเบญจพรรณ
ออกดอก ก.พ.-มี.ค.
ขยายพันธุ์ เมล็ด
ประโยชน์ ดอกและยอดอ่อนรับประทานได้
อ้างอิง -

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ