logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

head-vegetation
ชื่อพันธุ์ไม้

แคแสด


พันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถพบได้ในสวนธนบุรีรมย์ สวนสราญรมย์ สวนจตุจักร สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สวนหนองจอก สวนหลวง ร.๙ สวนรมณีนาถ อุทยานเบญจสิริ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน สวนวชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวนพระนคร
ชื่ออื่น แคแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathodea campanulata Beauvl.
ชื่อสามัญ African Tulip Tree, Fire Bell, Fountain Tree, Syringe
วงศ์ BIGNONIACEAE
รายละเอียด ไม้ต้น ผลัดใบ สูง ได้ถึง 23 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบย่อย 7-13 ใบ ใบย่อยรูปรี รูปไข่ หรือขอบขนาน ปลายแหลม โคนกลม เบี้ยวเล็กน้อย เนื้อสาก ดอกมีสีแดงอมส้มหรือแดงเลือดหมู ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายกิ่ง ทยอยบานครั้งละ 2-6 ดอก กลีบดอกเฃื่อมกันเป็นรูประฆังเบี้ยว โคนสุดเป็นหลอดเล็ก ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบย้วย สีเหลืองหรือสีส้ม เกสรเพศผู้ 4 อัน ผลเป็นฝัก เมื่อแก่มีสีน้ำตาลดำ แตกด้านเดียว เมล็กมีขนาดเล็ก มีปีก
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด แอฟริกาเขตร้อน ปัจจุบันแพร่หลายในเขตร้อนทั่วไป
ออกดอก ตลอดปี ออกมากในเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไป
ขยายพันธุ์ เมล็ด หน่อ
ประโยชน์ ปลูกประดับ เปลือกแก้บิด รักษาแผลโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง เปลือกต้มบำรุงธาตุ ใบ ดอก ใช้พอกแผล ดอก รักษาแผลเรื้อรัง
อ้างอิง -

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ